Muziek met ouderen


Muziek maakt je dag!

Project in ontwikkeling bij de Wereldmuziekschool in samenwerking met Odensehuis en Zorggroep Reinalda, Kennemerhart en andere organisaties.

  • Muziek is een universele taal die communicatie tot op hoge leeftijd mogelijk maakt.
  • Samen muziek maken verbetert de kwaliteit van leven.
  • Samenwerking tussen cultuurmakers, zorg- en cultuurprofessionals is het fundament voor succes en continuïteit in dit project. De cross over tussen zorg en muziek werkt.
  • Een muziekbijeenkomst vindt wekelijks plaats en duurt een dagdeel.
  • Preventie en niet medicamenteuze interventie met muziek helpen het welzijn te verbeteren bij stemmingsklachten.
  • Kwalitatief 0nderzoek maakt deel uit van het projectDSC_2946
  • Door een subsidie van Fonds Cultuur Participatie kunnen we interessante kortingen geven.
  • Een team van 15 docenten zorgt voor een breed aanbod en professionele continuïteit.
  • We werken in de hele regio Zuid-Kennemerland.