Annemarie de Wit


Annemarie de Wit

Van kinds af aan heb ik muziek gemaakt, eerst op piano en viool, later ook op ’trekzak’. Altijd als amateur naast andere annemariewerkzaamheden. Omdat ik het ontzettend inspirerend vind om met kinderen muziek te maken, schoolde ik mij enkele jaren geleden bij en deed de post-HBO-opleiding Muziekeducatie aan het Conservatorium van Amsterdam. Hierna ben ik muzieklessen gaan geven op een basisschool. Op de vrije school begeleid ik daarnaast al sinds vele jaren de bewegingslessen bij kleuters en onderbouw op verschillende instrumenten.

Bij de Wereldmuziekschool maak ik muziek met zowel de oudsten als de jongsten. Het is geweldig om het muziekplezier bij kinderen aan te wakkeren en hen ieder op eigen wijze enthousiast te zien worden. En tegelijkertijd ontwikkelen de kinderen zich via de muziek ook nog cognitief, sociaal en emotioneel! Ook voor ouderen geldt dat het brein gestimuleerd wordt door samen muziek te maken. Het activeert de mensen en maakt vrolijk. Voor mij heel dankbaar werk!