scholen


Muziek zonder grenzen

Projecten en workshops op Basisschool en Voortgezet onderwijs

De docenten van de Wereldmuziekschool bieden scholen de mogelijkheid om deel te nemen aan het project ‚Muziek zonder grenzen’. De leerlingen kunnen onder schooltijd muziekles krijgen van professionele docenten op echte instrumenten.

Ons aanbod

Er kan gekozen worden voor een eenmalige workshop of een langer project van 4-9 weken. Op school kunnen de leerlingen kennis maken met de instrumenten, waarna ze het instrument mee naar huis krijgen om daar verder te oefenen. Zodoende hopen wij ook bij hen thuis een klimaat te doen ontstaan waarin de kinderen op muziekles gaan en hierin worden aangemoedigd door hun ouders. Voorbeelden van mogelijke instrumenten zijn o.a. Ukelele, saxofoon, gitaar, cello, klarinet, darbuka, keyboard, cajon, zang, dans (Arabisch, Afrikaans), zelf muziekinstrumenten maken.

“Muziek zonder grenzen” houdt in dat zowel de  grenzen voor het totaal aan instrumenten als het muziekgenre door de school zelf in overleg met de wereldmuziekschool kan bepaald.

Lesopzet

Tijdens de lessen zullen de leerlingen samen leren spelen en luisteren naar elkaar. Dit is niet alleen leuk, maar ook erg goed voor de muzikale en sociale ontwikkeling. Binnen onze workshop of  ons project aanbod wordt nog weinig tot geen gebruik gemaakt van het notenschrift waardoor de leerlingen direct kunnen beginnen met spelen. Vaak wordt ook gebruik gemaakt van een cd met begeleidende muziek waardoor een paar noten al klinken als een echt concert.

Presentatie

Uiteindelijk zullen de leerlingen ten gehore brengen wat zij geleerd hebben in een echt optreden of presentatie. Voor de school is dit vaak ook weer een kans om de ouders van de leerlingen in de school te ontvangen.