Over WMS


WERELDMUZIEKSCHOOL

 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Vanaf 11 mei gaan we weer starten met individuele lessen op onze leslocaties.
Groepslessen zijn nog niet toegestaan, heel misschien na 20 mei.
Ouderen en mensen met een iets mindere gezondheid adviseren we om door te gaan met de online lessen.

Op de locatie verzorgen we zeep, doekjes, looproutes en alles wat nodig is.
Zorg jij dat je handen schoon zijn en was ze nog een keer op de locatie.
1,5 meter afstand blijft ook tijdens de les verplicht en hoest in je elleboog!

Als jij zelf of iemand in je omgeving ziek is blijf je thuis en doe je de les online zoals de laatste tijd.
Voor sommige docenten is vervoer lastig of onmogelijk. In dat geval krijg je ook online les.

Spreek vooraf met je docent af hoe alles in jouw geval gaat lopen.
Zorg dat je precies op tijd bent zodat je niet hoeft te wachten.

Heb je twijfels of vragen mail dan naar info@wereldmuziekschool.nl of met je eigen docent.

Vriendelijke groeten,

Hein Pijnenburg,
Directeur van de Wereldmuziekschool

 

Over WMS

Muziekles bij de Wereldmuziekschool

Missie

Bij de Wereldmuziekschool (WMS) staat samen muziek maken centraal. Wij hebben een heldere kijk op de didactiek van het muziekonderwijs en werken vanuit de visie dat de beleving van muziek en het plezier hebben in het maken van muziek belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen, jongeren, ouders en ouderen. Naar elkaar luisteren en met elkaar spelen, brengt contact in ieders leven.

Ons beleid is erop gericht om muziekles voor alle doelgroepen betaalbaar te houden. De WMS is steeds bezig haar aanbod up-to-date te houden en met het bereiken en raken van haar doelgroepen. Daarnaast werken we vanuit een aantal locaties, zodat de WMS voor iedereen goed bereikbaar is.

Visie

De WMS biedt ieder kind, ongeacht sociaal-culturele achtergrond en opleidingsniveau, de kans om muziek te maken. Het kind kiest zijn eigen traject dat past bij zijn interesses, mogelijkheden en inzet. Daarnaast gaan we ervan uit dat elke leerling vanaf de eerste les ook in een groepje met anderen samen speelt.

Het lesaanbod van de WMS is aantrekkelijk en bereikbaar voor alle doelgroepen. Ons muziekonderwijs is heel divers: wij richten ons op klassieke muziek, jazz en popmuziek, maar ook blues, electronische muziek, volksmuziek en natuurlijk wereldmuziek zijn goed vertegenwoordigd in ons aanbod van muzieklessen.

We vinden het belangrijk om te laten zien wat we hier leren en spelen. Om iedereen te laten horen wat wij hier bereiken, spelen we daarom zo vaak mogelijk buiten de deur voor publiek en organiseren maandelijks een open podium voor iedereen van binnen en buiten de WMS

JCF

Is geld een probleem, kijk dan op www.jeugdcultuurfonds/haarlem.nl. Samen spelen is samen leven!

Toestemmingsformulier:

Haarlem, juli 2020

meisje-596x398

Geachte ouder(s) / verzorger(s) van: __________________________________

We willen u toestemming vragen voor het gebruik van beeldmateriaal waarop uw kind in beeld komt.
De foto’s zullen gebruikt kunnen worden voor plaatsing op YouTube, wereld muziekschool haarlem, en voor de uitzending van Schalkwijk aan Zee, ook via YouTube

Uiteraard doen wij dit niet zonder uw goedkeuring.
Wilt u hieronder aankruisen of u toestemming verleent?

  •  JA, ik geef toestemming
  •  NEE, ik geef geen toestemming

Handtekening ouders

 

Dank namens de Wereldmuziekschool,

Hein Pijnenburg,

Wereldmuziekschool,

info@wereldmuziekschool.nl

0618324189

Haarlem, juli 2020

 

Formulier toestemming gebruik foto’s en video’s

 

Geachte ouder(s) / verzorger(s) van: __________________________________ (naam kind),
De foto’s zullen gebruikt kunnen worden voor plaatsing op YouTube, wereld muziekschool haarlem, en voor de uitzending van Schalkwijk aan Zee, ook via YouTube

Uiteraard doen wij dit niet zonder uw goedkeuring.
Wilt u hieronder aankruisen of u toestemming verleent?

  •  JA, ik geef toestemming
  •  NEE, ik geef geen toestemming

 

Natuurlijk zullen de foto’s na het maken opgevraagd kunnen worden

 

Hein Pijnenburg,

Wereldmuziekschool,

info@wereldmuziekschool.nl

0618324189