Over WMS


WERELDMUZIEKSCHOOL

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

De Wereldmuziekschool gaat per direct over op online lessen.
Alle lessen op locaties van de Wereldmuziekschool vervallen tot nader bericht.
Ook voor groepslessen wordt een oplossing gezocht.
We willen graag iedereen lesgeven en ook alles doen om de verspreiding van Corona tegen te gaan.
Het is een nieuwe benadering van les geven en het zal even wennen zijn.
Toch wordt het deze manier ook al vaak toegepast: de saxofoon leerling in hartje Australië bijvoorbeeld heeft online les.

Je eigen docent gaat contact opnemen om een dag en tijd af te spreken zoals je gewend bent.
We hebben gisteren al getest en het resultaat was goed.
Je merkt dat er ook andere accenten komen door deze lesvorm.

Je zult wellicht meer tijd hebben om te oefenen omdat je veel thuis bent.
Misschien kun je wel vaker een kort moment je docent laten horen en zien wat je geleerd hebt.
Laten we van de nood een noot maken.

Vriendelijke groeten,
Hein Pijnenburg,
Directeur van de Wereldmuziekschool

 

Over WMS

Muziekles bij de Wereldmuziekschool

Missie

Bij de Wereldmuziekschool (WMS) staat samen muziek maken centraal. Wij hebben een heldere kijk op de didactiek van het muziekonderwijs en werken vanuit de visie dat de beleving van muziek en het plezier hebben in het maken van muziek belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen, jongeren, ouders en ouderen. Naar elkaar luisteren en met elkaar spelen, brengt contact in ieders leven.

Ons beleid is erop gericht om muziekles voor alle doelgroepen betaalbaar te houden. De WMS is steeds bezig haar aanbod up-to-date te houden en met het bereiken en raken van haar doelgroepen. Daarnaast werken we vanuit een aantal locaties, zodat de WMS voor iedereen goed bereikbaar is.

Visie

De WMS biedt ieder kind, ongeacht sociaal-culturele achtergrond en opleidingsniveau, de kans om muziek te maken. Het kind kiest zijn eigen traject dat past bij zijn interesses, mogelijkheden en inzet. Daarnaast gaan we ervan uit dat elke leerling vanaf de eerste les ook in een groepje met anderen samen speelt.

Het lesaanbod van de WMS is aantrekkelijk en bereikbaar voor alle doelgroepen. Ons muziekonderwijs is heel divers: wij richten ons op klassieke muziek, jazz en popmuziek, maar ook blues, electronische muziek, volksmuziek en natuurlijk wereldmuziek zijn goed vertegenwoordigd in ons aanbod van muzieklessen.

We vinden het belangrijk om te laten zien wat we hier leren en spelen. Om iedereen te laten horen wat wij hier bereiken, spelen we daarom zo vaak mogelijk buiten de deur voor publiek en organiseren maandelijks een open podium voor iedereen van binnen en buiten de WMS

JCF

Is geld een probleem, kijk dan op www.jeugdcultuurfonds/haarlem.nl. Samen spelen is samen leven!