Over WMS


Over WMS

Muziekles bij de Stichting Wereldmuziekschool Haarlem

Missie

Bij de Wereldmuziekschool (WMS) staat samen muziek maken centraal. Wij hebben een heldere kijk op de didactiek van het muziekonderwijs en werken vanuit de visie dat de beleving van muziek en het plezier hebben in het maken van muziek belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen, jongeren, ouders en ouderen. Naar elkaar luisteren en met elkaar spelen, brengt contact in ieders leven.

Ons beleid is erop gericht om muziekles voor alle doelgroepen betaalbaar te houden. De WMS is steeds bezig haar aanbod up-to-date te houden en met het bereiken en raken van haar doelgroepen. Daarnaast werken we vanuit een aantal locaties, zodat de WMS voor iedereen goed bereikbaar is.

Visie

De WMS biedt ieder kind, ongeacht sociaal-culturele achtergrond en opleidingsniveau, de kans om muziek te maken. Het kind kiest zijn eigen traject dat past bij zijn interesses, mogelijkheden en inzet.

Het lesaanbod van de WMS is aantrekkelijk en bereikbaar voor alle doelgroepen. We hebben ook een uitgebreid aanbod voor mensen, jong en oud, met beperkingen. Ons muziekonderwijs is heel divers: wij richten ons op klassieke muziek, jazz en popmuziek, maar ook blues, electronische muziek, volksmuziek en natuurlijk wereldmuziek zijn goed vertegenwoordigd in ons aanbod van muzieklessen.

We vinden het belangrijk om te laten zien wat we hier leren en spelen. Om iedereen te laten horen wat wij hier bereiken, spelen we daarom zo vaak mogelijk buiten de deur voor publiek en organiseren een open podium voor iedereen van binnen en buiten de WMS.

JCF

Is geld een probleem, kijk dan op www.jeugdcultuurfonds/haarlem.nl. Samen spelen is samen leven!

R