Over WMS


Over WMS

Gegevens inzake ANBI-status Stichting Wereldmuziekschool Haarlem

De Stichting Wereldmuziekschool Haarlem, De Wereldmuziekschool, (WMS) zorgt met al haar activiteiten dat mensen samen muziek kunnen maken en stimuleert mensen om muziek te gaan maken als ze dat nog niet doen.

Ons KvK-nummer is 61291609, ons RSIN-nummer is 854286597

Ons bezoek- en postadres is
Rivièraplein 7
2037AS Haarlem
Telefoon 0618324189
e-mailadres: info@wereldmuziekschool.nl
website: www.wereldmuziekschool.nl

De doelstelling van de WMS is om zoveel mogelijk mensen actief of passief met muziek in aanraking te brengen. Dit doen we door onderwijs, workshops, concerten, muziektheater en presentaties te organiseren. We willen de verbindende kracht van muziek gebruiken om samen met anderen een betere leefomgeving te creëren.

In ons beleidsplan geven we aan dat we met de bindende kracht van muziek komende jaren nog meer mensen met muziek in aanraking willen brengen. Daartoe bezoeken we frequent kinderdagverblijven en dagopvang locaties voor ouderen. Ook verzorgen we bijeenkomsten voor peuters en ouderen samen. Verder geven we op basisscholen muziekles en ondersteunen muziekprojecten op basisscholen, middelbare scholen en scholen voor bijzonder onderwijs.
Er zijn 10 locaties in Haarlem waar we lesgeven zodat we altijd in de buurt zijn.
Deze locaties delen we met andere instanties om gebouwen dubbel te gebruiken.

Het bestuur verricht haar taken op vrijwillige basis en is niet bezoldigd.
Voorzitter: De heer Eric Bartelsman
Secretaris: Mevrouw Els Heuseveldt
Penningmeester: Mejuffrouw Natalie Gluschke

Directeur: Hein Pijnenburg

We verzorgen lessen op scholen, kinderdagverblijven (22), dagopvang voor ouderen (19), naschoolse opvang, bandlessen, individuele lessen en concerten. Er werken ongeveer 35 docenten bij de WMS, allen als ZZP-er.

Stichting Wereldmuziekschool Haarlem Jaarrekening 2018 Anbi

Missie

Bij de Wereldmuziekschool (WMS) staat samen muziek maken centraal. Wij hebben een heldere kijk op de didactiek van het muziekonderwijs en werken vanuit de visie dat de beleving van muziek en het plezier hebben in het maken van muziek belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen, jongeren, ouders en ouderen. Naar elkaar luisteren en met elkaar spelen, brengt contact in ieders leven.

Ons beleid is erop gericht om muziekles voor alle doelgroepen betaalbaar te houden. De WMS is steeds bezig haar aanbod up-to-date te houden en met het bereiken en raken van haar doelgroepen. Daarnaast werken we vanuit een aantal locaties, zodat de WMS voor iedereen goed bereikbaar is.

Visie

De WMS biedt ieder kind, ongeacht sociaal-culturele achtergrond en opleidingsniveau, de kans om muziek te maken. Het kind kiest zijn eigen traject dat past bij zijn interesses, mogelijkheden en inzet. Daarnaast gaan we ervan uit dat elke leerling vanaf de eerste les ook in een groepje met anderen samen speelt.

Het lesaanbod van de WMS is aantrekkelijk en bereikbaar voor alle doelgroepen. Ons muziekonderwijs is heel divers: wij richten ons op klassieke muziek, jazz en popmuziek, maar ook blues, electronische muziek, volksmuziek en natuurlijk wereldmuziek zijn goed vertegenwoordigd in ons aanbod van muzieklessen.

We vinden het belangrijk om te laten zien wat we hier leren en spelen. Om iedereen te laten horen wat wij hier bereiken, spelen we daarom zo vaak mogelijk buiten de deur voor publiek en organiseren maandelijks een open podium voor iedereen van binnen en buiten de WMS

JCF

Is geld een probleem, kijk dan op www.jeugdcultuurfonds/haarlem.nl. Samen spelen is samen leven!