ANBI


standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-WMS 2021standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-WMS 2021

Beleidsplan WMS https://www.wereldmuziekschool.nl/wp-content/uploads/2015/01/Beleidsplan-WMS.pdf

standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-WMS 2022

https://www.wereldmuziekschool.nl/wp-content/uploads/2015/01/Stichting-Wereldmuziekschool-Haarlem-Jaarrekening-2021-concept.pdf

 

Stichting Wereldmuziekschool Haarlem is een onafhankelijke muziekschool in Haarlem.
Zij verzorgt lessen voor kinderen van 2 tot ouderen van op dit moment 89 jaar.

Het RISN/fiscaal nummer is 8542.86.597

Het post- en bezoekadres is Rivieradreef 29, 2037AD, Haarlem in winkelcentrum Schalkwijk.
De avondingang os op Casa Blancastraat 6A, 2037AD, Haarlem in winkelcentrum Schalkwijk.

Het telefoonnummer is 0618324189,

E-mailadres: info@wereldmuziekschool.nl

Doelstelling volgens de regelgeving:

Het geven van onderwijs in muziekmaken, het stimuleren van muziekmaken en het in zijn algemeenheid mensen meer bekend maken met alle facetten van het maken en beleven van muziekinstrumenten al zijn vormen.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

Doelstellingen en werkzaamheden:

NL90 INGB 0005572117

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 2024-2027:

2023 Verdere uitbereiding van de in 2022 bestaande activiteiten aangevuld met nog meer accenten op niet westerse muziek, met name muziek uit Indonesië, Iran en Zuid Amerika en Flamenco. Opstarten van lessen voor kinderen en volwassenen met (meervoudige) beperkingen. Opzetten van ‘Kennismaken met Philharmonie’ i.s.m. Phil. Haarlem.
Muziektheater weken in zomer 2023 i.s.m. Stadschouwburg Haarlem.
Uitbereiding regionaal aanbod lessen voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar.
Grote uitbereiding van het aantal muziekmomenten met oude

Inkomsten

Inkomsten worden verkregen door lesgelden, verhuur van muziekinstrumenten, verhuur van oefenruimte, het geven van lezingen en concerten, (project)subsidies, sponsoring, donaties, schenkingen erfstellingen en projectsubsidies, legaten en andere verkrijgingen en baten.
De besteding van het vermogen komt 100% ten goede van lessen, projecten en betaling van locaties.
Het beheer: het vermogen van de stichting staat op de bank, er zijn geen aandelen of andere beleggingen.

De bestuurssamenstelling:

Voorzitter, penningmeester: Prof. Dr. J.E. Bartelsman
Secretaris: Mevr E. Heuseveldt
Lid: N. Gluschke

Het beloningsbeleid:
Het bestuur ontvangt geen vergoeding.
De directie ontvangt €20.000 exclusief btw per jaar.
De beloning van docenten varieert tussen €33 en €75 per uur en is afhankelijk van diverse factoren.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2022-2023:

In 2021 zijn ruim 10.000 individuele en groepslessen gegeven door ongeveer 30 docenten.

Er zijn 40 workshoplessen gegeven aan meervoudig gehandicapte, dove, slechthorende en doofblinde kinderen in heel Nederland.

Er zijn lessen gegeven op KDV’s en BSO.

Er zijn 241 lessen, concerten, workshops gegeven op dagopvang/zorginstellingen.

In de zomervakantie zijn 4 gratis weken muziektheater georganiseerd voor kinderen van 9 tot 12 jaar in samenwerking met Schouwburg Haarlem. 120 kinderen namen deel.

Er is samengewerkt met TTT,  Teylers Museum, Bibliotheek, Hart-Haarlem, Philharmonie en Schouwburg, Zorgbalans, Kennemerhart, Reinaldahuis, Odensehuis, basisscholen, Meer Muziek in de Klas, School in de Wijk, Centrum Schalkwijk, Kentalis, Aloysiusstichting, Auris,