ANBI


ANBI

Stichting Wereldmuziekschool Haarlem, kortweg Wereldmuziekschool

RSIN 854286597

Post- en bezoekadres:
Rivièraplein 7
2037AS Haarlem
0618324189
info@wereldmuziekschool.nl
www.wereldmuziekschool.nl

Ons doel is het stimuleren van mensen om samen muziek te maken en samen muziek te beleven. Muziek maken en luisteren bindt mensen en is goed voor ieders eigen welzijn. We organiseren lessen, concerten en workshops, en geven lessen op kinderdagverblijven, scholen en dagopvang instellingen voor ouderen. Het verzamelen van fondsen om deze doelstellingen uit te kunnen voeren, het zorgen voor locaties en instrumentarium zijn ondersteunende functies daartoe.

In het beleidsplan geven we aan dat we ons zullen inspannen om in Centrum Schalkwijk te blijven ook nadat ons huidige pand gesloopt zal worden.
We zullen het aanbod voor het jonge kind, de ouderen en ieder die daar tussen zit verder uitbreiden.
We zorgen voor een goede bereikbaarheid door een goede spreiding van satelliet locaties in de stad.
We zien professionaliseren als een constant proces.
We zullen ook in andere Haarlemse wijken en regionaal de activiteiten voor jonge kinderen en ouderen blijven uitbreiden.

Bestuur  van de Stichting en directie
Voorzitter en waarnemend penningmeester: Eric Bartelsman
Secretaris: Els Heuseveldt
Penningmeester: vacature
Lid: Natalie Gluschke
Directeur: Hein Pijnenburg

Het bestuur is onbezoldigd en doet haar taken op vrijwillige basis.
De directie ontvangt voor haar werkzaamheden €30.000 per jaar.

In 2019 steeg het aantal wekelijkse leerlingen naar zo’n 500.
In 20 instellingen voor dagopvang voor ouderen verzorgenden we muzikale momenten op het gebied van samen zingen, samen muziek maken op instrumenten en samen genieten van concerten door leerlingen en docenten van de Wereldmuziekschool.
We verzorgden op ruim 30 instellingen voor dagopvang van dreumesen en peuters muzieklessen.
Op basisscholen, middelbare scholen en scholen voor bijzonder onderwijs verzorgen we muziekles.
We organiseren op Plaza in Centrum Schalkwijk wekelijks enkele concerten en zijn medeorganisator van Schalkwijk aan Zee.
We werken met zoveel mogelijk mensen uit de wijk samen om onze doelen te bereiken.
Op deze manieren maken we met ruim 2000 mensen in alle leeftijden actief muziek en zorgen we dat vele duizenden mensen van onze concerten kunnen genieten.

Een financieel verslag van 2018 opgesteld door Hofmeister, onze accountant vindt je in de onderstaande bijlage. Het jaarverslag van 2019 volgt komend voorjaar.