Stichting Samen Muziek


Stichting ‘Samen Muziek’ is opgericht in de zomer van 2017. De stichting heeft als doel om verschillende doelgroepen die muziekonderwijs niet kunnen bekostigen een handje te helpen.

Het instrumentenfonds van ‘Stichting Samen Muziek’ werkt samen met Wereldmuziekschool Haarlem. Het fonds maakt de aanschaf van muziekinstrumenten mogelijk voor kinderen waarvan de ouders het instrument niet kunnen financieren voor de muziekles. Bijvoorbeeld voor het project ‘In the spotlight’ waarin jongeren uit Schalkwijk in staat worden gesteld om samen, met intensieve lessen en begeleiding, drie jaar lang aan hun eigen muziekband te schaven.
Ook de vakantieworkshops in Centrum Schalkwijk zijn mede bekostigd door Samen Muziek.